Smo podjetje s 60-letno tradicijo, ki ves čas svojega delovanja strokovno poglobljeno in v skladu s tehnološkim napredkom razvija različne naloge s področja prostorskega načrtovanja. Izdelujemo:
  • občinske prostorske akte,
  • državne prostorske akte,
  • programe opremljanja stavbnih zemljišč,
  • strokovne podlage različnih vrst in za različne ravni prostorskega načrtovanja,
  • raziskovalne naloge, vezane na prostorsko načrtovanje in urejanje prostora,
  • projekte s področja infrastrukture in krajinske arhitekture,
  • projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Sodevovanje v Evropskih projektih: